Σύνθετα έπιπλα σχεδιασμένα από τον Κωνσταντίνο Φιλίππου.